Politiek verdeeld over oplossing Wet DBA

Analyse van de verkiezingsprogramma’s en interviews met kamerleden toonen op het punt van de Wet DBA grote verschillen in oplossingsrichting aan.

Zo voelt de PvdA veel voor het hanteren van criteria zoals die door de Commissie Boot zijn gesuggereerd (duur opdracht, hoogte tarief), wil de VVD sleutelen aan het arbeidsrecht en ziet D66 de oplossing in een zelfstandigheidsverklaring. Het CDA ziet niets in een terugkeer naar de VAR, zoals een aantal andere partijen voorstelt.

Uitzendconstructies
De Wet DBA is door verantwoordelijk Staatssecretaris Wiebes de facto in de ijskast gezet in afwachting van een nieuwe manier waarop zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zekerheid kunnen krijgen over hun fiscale status. Een ambtelijke commissie brengt momenteel verschillende opties in beeld. De onrust over de Wet DBA blijft ondertussen door sudderen. Gisteren wisten verschillende fiscalisten in het FD te melden dat grotere opdrachtgevers zzp’ers veelal via uitzendconstructies inhuren om alle mogelijke risico’s uit te sluiten.

De Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor de zzp-dossiers zijn het over een ding eens. De Wet DBA in zijn huidige vorm werkt niet. Maar hoe dat opgelost moet worden, daarover blijken ze zeer uiteenlopende meningen te hebben.

PvdA
“Terug naar de VAR is geen oplossing. Afschaffen van het arbeidsrecht ook niet” zegt Mei Li Vos (PvdA) tegen zzpkiest.nu. “Er moet een vernieuwde Wet DBA komen”. De PvdA is wel gecharmeerd van de suggesties die de Commissie Boot deed door zelfstandigheid te koppelen aan de duur van de opdracht, hoogte van tarief en aard van de werkzaamheden.

SP
“Je moet de kern van het probleem aanpakken. Schijnconstructies moeten financieel onaantrekkelijk gemaakt worden” zegt aspirant Kamerlid voor de SP Mahir Alkaya. “Elke maatregel die gericht is om een juridische verankering van de zzp’ers – zonder schijnzelfstandigheid financieel onaantrekkelijk te maken – leidt tot veel bureaucratie en hoge handhavingskosten”.

D66
Steven van Weyenberg (D66) wil veel meer de eigen keuze van de zelfstandige centraal stellen. “D66 wil naar een systeem van een eigen zelfstandigenverklaring. Daarin heeft iemand zelf de keuze of hij ondernemer wil zijn of werknemer”.

VVD
“Haastige spoed is zelden goed”. Met die woorden maakt Erik Ziengs (VVD) duidelijk dat zijn partij de kaarten nog op de borst houdt. De partij denkt aan het “sleutelen aan het arbeidsrecht”, maar wil geen overhaaste conclusies trekken en aanpassingen vooral doen in nauw overleg met zzp-bonden en werkgevers en werknemers organisaties.

CU en CDA
De ChristenUnie schrijft in haar verkiezingsprogramma dat het (voorlopig) terug naar de VAR wil. Geen goed plan, zegt Pieter Heerma (CDA): “Met de VAR blijft het probleem bestaan dat er niet gehandhaafd wordt. Die handhaving is nodig, ook voor de zzp’ers zelf, om er voor te zorgen dat de markt niet verstoord wordt”. CDA-collega Pieter Omtzigt pleitte eerder voor een snelle aanpassing van het arbeidsrecht.

Commissie
Wiebes en Asscher hebben beloofd dat hun ambtelijke commissie snel na de verkiezingen voorstellen gaat overdragen aan de formateur. Die commissie laat zich voeden door zowel ‘de polder’ als experts. Net als de politiek zijn ook die het verre van eens met elkaar. Net als in de politiek is men het ook in de polder verre van eens over de oplossing.